• Křeslo pro hosta –

  Moderátor večera Martin Pášma pozve do křesla pro hosta prezidenta zlínského humoru Zdeňka “Kňučíka” Navrátila.

  Divadelní hra Děda –

  Divadelní spolek PASMA TRI TĚATR předvede tragikomediální kus Děda.
  Hrát a zpívat budou: Martin Pášma, Petr “Kochta” Kochaníček, Magdalena Davida Malaníková a Dáša Dědková.

  Pasma Tri Těatr - Děda - Pivní bar U Suchánků, Luhačovice

  Pasma Tri Těatr – Děda – Pivní bar U Suchánků, Luhačovice